Ремонт на трактори Т150, К701, К744, К700

default

Модернизиране навесна система

Модернизиране навесна система
Модернизиране навесна система – (CAT ІІІ) с трета точка плюс 5 двойки хидравлични изводи за съвременен инвентар за К701, К700, К744

МОНТАЖ НА СФЕРИЧНИ НАКРАЙНИЦИ КЪМ НАВЕСНА СИСТЕМА ТИП САТ-3
1. Изработване на 2 бр. вложки към долните греди със заварени към тях куки САТ-3 и трета точка.
2. Изработване на 2 бр. вложки - операции : отрязване на заготовка, струговане, заваряване на 2 бр. куки;
3.Изработване на ІІІ-та точка – операции: отрязване на заготовка, разстъргване на тръба, нарязване на резба, подготовка на сферичната става за САТ-3 за присъединяване към тръбата с резба, заваряване на тръбата със ставата.