Ремонт на трактори Т150, К701, К744, К700

default

Ремонт кабина

Ремонт кабина
Ремонт кабина – разоборудване, измиване, сваляне на стара боя и ръжда, заварки и изкърпване, изправяне на ръбове, побитости, китосване, грундиране и боядисване,уплътняване и ремонт врати,тапициране и ремонт седялки.

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ПРИ РЕМОНТА
 • Измиване на кабината в сглобено състояние, снета от трактора;
 • Разглобяване на цялото оборудване вътре, включително ел.инсталацията, механизмите на чистачките, оглед и оценяване на състоянието;
 • Дефектовка – преглед на всички части с цел установяване нужда от ремонт /изправяне, заваряване/ или закупуване на нови елементи по тях – планки, болтове, гайки, оси, панти и др.подобни;
 • Специален оглед на вратите – оценка състоянието на механизмите и изготвяне дефектовъчен лист за закупуване на необходимото;
 • Проверка на остъкляването – стъкла, уплътнители, необходимост от доставки;
 • Измиване на разглобените части, почистване от трайни замърсявания – масла, прах и др.
 • Почиствае от стара боя и ръжда;
 • Изкърпване чрез заваряване на прогнили места;
 • Изработване на липсващи капаци – обикновено по пода или други детайли по кабината;
 • Възстановяване на резби, липсващи гайки, подбити резби на болтове и скъсани болтове в резбите;
 • След снемане на стъклата и уплътнителите, ако се налага, се прави оглед и възстановяване на профилите за монтаж на уплътнителите;
 • Врати – почти винаги се налага основен ремонт, който включва изправяне на ламарини, заварки, възстановяване на някои елементи, най-вече ремонт на механизмите за затваряне и за движението на стъклата;
 • Подготовка за боядисване – сваляне стара боя, ръжда, китване, изглаждане;
 • Тапициране – стени, таван, около тръбата, изработване на сенници, полагане на балатум по пода, монтаж на чохъли за лостовете;
 • Остъкляване, уплътняване изцяло на кабината;
 • Монтаж на вратите, като се обръща специално внимание на степента на уплътняване при затваряне;
 • Ремонт и монтаж на чистачките, вкл. механизмите;
 • Ремонт на седялките, изработване на нови части /ако няма втора седялка, се изработва / и монтаж;
 • Ремонт на ел.инсталацията – ел.таблото се демонтира от кабината, разделят се всички връзки, проверяват се всички уреди. Неизправните се подменят. След боядисване на кабината отвътре, се монтира обратно таблото с вече изправни уреди и се възстановяват всички връзки. Прави се преглед и ремонт на инсталацията в кабината, осветлението вътре и всички външни светлини.
 • Принеобходимост се извършва ремонт. Ремонтът гарантира изправност на цялата ел.инсталация на трактора.
 • След извършване на всички ремонти по кабината, се прави окончателен оглед на кабината,уплътняването, външен вид и при необходимост се прави допълнително боядисване.
Забележка: !!! Гореописаните дейности обхващат цялостния ремонт на кабината при т.н. тежък ремонт. При добро състояние на кабината, ремонтът се облекчава и стойността на извършените работи ще бъде по-ниска – говорим за Облекчен ремонт, като той зависи от това, доколко:
 • няма изгнили места по ламарините;
 • няма липсващи части по кабина, врати и т.н.;
 • вратите са с изправни механизми;
 • стъклата са здрави, има ги и са добри уплътненията;
 • са изправни чистачките и механизмите им.
НОРМАТИВ ОБОРУДВАНЕ КАБИНА К-701 – ВЛОЖЕНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ

1. Фазер

 

2. Диск ламелен –

1 бр

3. Шкурка 120,150,180

3 м

4. Авторазредител

1 бр.

5. Електроди 3,5

1 кг

6. Автоемайллак “Сахара”

1 кутия

7. Бензин

1,5 л

8. Изкуствена кожа

8,2 кв.м

9. Лист дунапрен 140х2000х1

2 листа

10. Ремовал за ръжда

1

11. Болтове М 6 х 30

20 бр.

12. Болтове М 8 х 20

20 бр.

13. Болтове М 10 х 30

20 бр.

14. Подложна шайба 6,8,10

20 бр.

15. Четка телена

1 бр.

16. кламери – впит дърво

1 кутия

17. Кит

0,5 кутия

18. Поп нит 4х16

70 бр.

19. Поп нит 3 х 12

10 бр.

20. Тампони кабина

8 бр.

21. Диск рязане 12,5 х 3

2 бр.

22. Калъфи лостове

9 бр.

23. 2 бр. седялки-претапициране, с основни гърбове

4 бр.

24. Рамене чистачки

4 бр.

25. Машинки за чистачки

2 бр.

26. Лепило Селт

7 бр.

27. Кореселин –

1 бр.

28. Патрон ключалка

1 бр.

29.Дръжки брава

2 бр.

30.Преобразовател ръжда

1 бр.

31.Балатум

4,5 кв.м.

32. 100% смяна на уплътнители

за врата - 8 м.
за стъкла - 17,6 м