Ремонт и рециклиране на трактори МТ3

default

Ремонт скоростна кутия

 1. Ремонт скоростна кутия, механична
  • МТЗ -скоростна кутия принципна схемаМТ3 - скоростна кутия
  • МТЗ 80/100 - Скоростна кутия - първичен валМТЗ 80/100 - Скоростна кутия - първичен вал
  • МТЗ 80/100 - Скоростна кутия - вторичен валМТЗ 80/100 - Скоростна кутия - вторичен вал
  • МТЗ 80/100 - Превключване на предавки и диапазони МТЗ 80/100 - Превключване на предавки и диапазони
  • МТЗ 80/100 - Механизъм за диапазоните и фрикционМТЗ 80/100 - Механизъм за диапазоните и фрикцион
  • МТЗ 1522 - Скоростна кутияМТЗ 1522 - Скоростна кутия
 2. Ремонт понижаващ редуктор
  • МТЗ 80/100 - Скоростна кутия - понижаващ валМТЗ 80/100 - Скоростна кутия - понижаващ вал
  • МТЗ 1221 - Скоростна кутия - понижаващ вал МТЗ 1221 - Скоростна кутия - понижаващ вал
 3. Ремонт скоростна кутия, превключваща под товар
  • МТЗ 1221 - Скоростна кутия - първичен валМТЗ 1221 - Скоростна кутия - първичен вал
  • МТЗ 1221 - Скоростна кутия - вторичен валМТЗ 1221 - Скоростна кутия - вторичен вал
  • МТЗ 1221 - Скоростна кутия - междинен валМТЗ 1221 - Скоростна кутия - междинен вал
 4. Ремонт синхронизирана скоростна кутия
  • МТЗ 80/95 - Синхронизирана скоростна кутияМТЗ 80/95 - Синхронизирана скоростна кутия
  • МТЗ 100 - Синхронизирана скоростна кутия МТЗ 100 - Синхронизирана скоростна кутия